BARU KLINTING

picture1

SINOPSIS

Baru Klinting adalah seorang anak bertubuh kurus kering dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Ia  merupakan jelmaan dari seekor Naga. Dari pengembaraannya kemudian ia diasuh oleh seorang Janda Tua. Pada suatu waktu, ketika anak-anak kampung seusianya tengah bermain, timbul keiingan Baru Klinting untuk ikut bergabung. Namun mereka semua mengusirnya dengan kasar.

Baru Klinting yang merasa dihinakan kemudian menantang semua warga desa untuk mengikuti sayembaranya. Barang siapa yang berhasil mencabut batang lidi yang ditancapkan di tanah, ia rela untuk diusir dari desa tersebut. Namun tak ada seorangpun yang berhasil.

Hanya Baru Klintinglah yang berhasil mencabut batang lidi dengan mudah. Dan bencana besarpun melanda desa itu.

.

.

.

NASKAH

NAGA BARU KLINTING METU SAKA TENGEN PANGGUNG. ORA LET SUWE BANJUR NGILANG BARENG KELUG SING DUMADAKAN ANA.NAGA MAU JELMA DADI BOCAH LANANG CILIK. AWAKE KURU AKING, AKEH BOROK SAK KUJURING AWAK. BARU KLINTING JENENGE.

BARU KLINTING

(KATON KALIREN)

Sopo ya sing gelem nulungi aku? Wetengku kroso perih. Luwe banget. (BANJUR NGADHEG) Sopo wae sing gelem tetulung marang liyan, bakal nemu kamulyan

MBOK RONDO

(JEDHUL SAKA TENGEN, NYAWANG BOCAH MAU BANJUR RERASAN DEWE)

Sopo bocah lanang kuwi? Sajake bocah kabur kanginan. Nyobo tak takonane. (NYEDHAKI BARU KLINTING)

Le…. thole, sopo jenengmu, lan ngendi omahmu? Kowe rene karo sopo?

BARU KLINTING

Jenengku Baru Klinting. Aku ora duwe omah opo maneh sanak kadang.

MBOK RONDO

Duh Gusti… kok yo ana to bocah sing kaya ngene iki. (NGUNJAL AMBEGAN(

Le, yen kowe gelem, ayo melu menyang omahku. Simbok yo ora ana kancane. Simbok seneng yen kowe gelem melu simbok.

 

BARU KLINTING

Inggih, Mbok. Kula purun.

(BANJUR MELU NGETUTAKE MLAKUNE MBOK RONDO)

SAKA KIWA METU BOCAH-BOCAH WADON SING PADHA AREP DOLANAN ING PLATARAN.

BOCAH WADON 1

Saiki enake dolanan apa hayo?

BOCAH WADON 2

Dolanan sawat-sawatan bata bae

BOCAH WADON 3

Emoh…  lara. Enake dolanan delikan bae

BOCAH WADON 4

(BENGOK BANTER) Emoooohh….  enake dolanan… dolanan… mangan iwak pithik

BOCAH WADON 3

Kowe kuwi sing mbok pikir mangan bae. Jok ngono nak, dusooo…

BOCAH WADON 1

Wis-wis saiki dolanan cublek-cublek suweng bae. Ayo….

BOCAH-BOCAH MAUBANJUR DOLANAN. BARU KLINTING BANJUR METU, TERUS NAMATAKE BOCAH-BOCAH SING LAGI DOLANAN.

BARU KLINTING

Mbak.. mbak.. aku oleh melu dolanan ora?

(BOCAH-BOCAH NOLEH, BANJUR WEDHI, GILO, AMERGO LAGI SEPISAN NGERTI BOCAH KANG AWAKE KEBAK PENYAKIT, AKEH BOROKE)

 

BOCAH WADON 1

Ngalih.. ngalih kana sing adoh. Aja cedhak-cedhak!

BARU KLINTING RUMANGSA DIKIWAKE, BANJUR RADA NGADOH.

 

BOCAH WADON 2

(BANGOK BANTER)

Bapak…. Ibu….  aku wedi…. iki lho ana dhemit cilik.

BARU KLINTING

(NOLEH NGIWA TENGEN, LAN MEMBURI)

Ngendi dhemite?

BOCAH WADON 3

Yo kowe kuwi dhemite !!!

BOCAH-BOCAH MAU NGUSIR BARU KLINTING.

ORA LET SUWE JHEDUL BACAH-BOCAH LANANG.

BACAH LANANG 1

Heh bocah elek. Kowe ojo pisan-pisan wani njarak konco-kancaku. Oooo… sido ilang penakmu!

BARU KLINTING

Ora og… aku ora nakal. Sumpah. Aku mung pengen melu dolanan

BOCAH LANANG 1

Lha kok nyimut. Yen aku ketularan piye?

BOCAH LANANG 2

Yen aku ketularan sugih gelem. Yen ketularan gudhikmu, borokmu yo wegah!

(DUGANG BARU KLINTING NGANTI TIBA)

BARU KLINTING

Iya… rupaku pancen ala, ning aku yo manungsa padha karo kowe kabeh. Yen kowe mung seneng kekancan karo sing padha drajate, yen kowe mung senengane pilih-pilih. Ora gelem tetulung marang liyan, aja takon dosa yen to ana gara-gara ing desa kene.

BOCAH LANANG 1

Wis-wis ora usah digateke. Ayo ditinggal  wae.

(BOCAH-BOCAH NGLUNGANI)

MBOK RANDA

Le, anakku Baru Klinting, sing sabar ya Le.

BARU KLINTING

Wong sabar kuwi ana batese, Mbok

MBOK RANDA

(NEMBANG)

Dedalane guna lawan yekti

Kudu andhap asor

Wani ngalah

Luhur wekasane

Tumungkula yen didukani

Ana catur mungkur

 

BARU KLINTING

Mbok, aku arep gawe sayembara, ben dadi pituduh minangka ganjarane wong desa supaya ora adigang, adigung lan adiguna. Simbok dak jaluk mengko yen ana banjir bandang, age-age numpak lesung minangka dadi prahu kareben slamet.

Wis Mbok. Simbok ndang siap-siap.

(SIMBOK BANJUR METU. BARU KLINTING NGUNDANG BOCAH-BOCAH SING LAGI DOLANAN)

Hei…. sopo wae sing iso mbabut sada sing tak tancepke iki, aku iklas yen diusir saka desa iki.

BOCAH LANANG 1

Hahahaha… mung nyabut sada wae abote sepiro to. Kene dak babute.

(BOCAH-BOCAH BANJUR NYOBA MBABUT NING ORA ANA SING BISA)

 

BOCAH LANANG 2

Halah… yen aku ora perlu gawe tangan loro, mung cukup driji loro bae. Minggir!

(JAJAL BABUT NING ORA ISO, MALAH TIBA BANJUR NANGIS)

 

BOCAH WADON 1

Coba saiki ganti kowe!

BARU KLINTING

Iling-ilingen kabeh! Bocah ala sing kebak gudhik lan borok iki jenenge Baru Klinting.

(BABUT SADA, SAKNALIKA BANYU MUNCRAT SAKA BOLONGAN SADA MAU. NGANTI BANJIR BANDANG. ORA ANA SING SLAMET KAJABA MBOK RANDA, LAN BARU KLINTING.

ING BANJIR IKU KATON NAGA BARU KLINTING.

MUSIK PENUTUP

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *