NGOYAK KALA

Ngoyak Kala

Naskah : Ony S.

SINOPSIS

Senja mulai datang, tapi si Tole belum juga pulang. Warga desa yang tengah beristirahat mendadak dikejutkan dengan hilangnya Tole. Mereka lantas beramai-ramai mencarinya. Kasak-kusuk sana-sini, hingga muncul pendapat bahwa si Tole dimangsa Batara Kala. Semua orang menjadi kian kebingungan dan ketakutan.

Apakah si Tole berhasil ditemukan? Dan apakah benar anak itu telah dimangsa Batara Kala karena ia adalah anak ontang-anting?

 

TOKOH :

PAERAH, SABLAH, SEMI, SIMBAH, TOLE, PARA WARGA LIYANE

1

 WAYAH SURUP. WANCINE BALI MLEBU OMAH. SING KERJO WAYAHE NYELEHKE RUWET RENTENGE PIKIR, SING DOLAN WAYAHE ADHUS BANJUR SINAU,  SING DUWE ANAK BAYI AGE-AGE NGGENDONG ANAKE .

……

KATON SEPI. SWARA JANGKRIK KATON RAME

SIMBAH

( MUNG KRUNGU SWARANE NEMBANG )

Tak lela-lela lela ledung

Cup meneng anakku cah bagus

Tak emban nganggo slendang kawung

Cup meneng mundak ibu bingung

 

MUSIK PEMBUKA

SWARA KENTONGAN LAN PERKAKAS PAWON DITABUH RAME BANGET, SWARA PATING BENGOK NGOYAK KALA

Tole ilang…. Tole ilang…. Tole ilang…. Tole ilang….Tole ilang….

 

PAERAH

Piye iki…. anakku kok durung mulih? Jan-jane yo wis dak goleki ning endi-endi, mekso ora nemoke.

 

SABLAH

Lha dalah biyung ngalah….. lha yen nganti yahmene durung mulih, kuwi ngono wis cetha!

PAERAH

Wis cetha piye to, Yu Sablah?

SABLAH

Anakmu digondol Batara Kala! Diemplok!

PAERAH

(BENGOK KAGET) Apa…..?

(GEBLAG, SEMAPUT, DILALAH DITAMPANI KARO WONG-WONG SING ANA CEDAKE. WONG-WONG SANSAYA TAMBAH BINGUNG. BINGUNG MIKIR SI TOLE, BINGUNG MERGA PAERAH SEMAPUT )

 

SEMI

( NESONI SABLAH KARO ISIH GOCELI PAERAH ) Yu Sablah ki malah ngeden-ngedeni. Saiki piye jare? Malah nambahi gaweyan.

( NGGUGAH YU PAERAH ) Yu…. Yu Paerah…. tangi Yu… Ndang sadar… ( NUTUH SABLAH )

Piye jare iki, Yu Paerah isih semaput? Urusanmu iki pokoke, Blah Sablah. Kowe kudu tanggung jawab!

SABLAH

Lha kok nyalahke aku kuwi nemu pirang perkoro? Salahku nggon ndi jare?

 

PADMI

Salahmu kuwi dadak nyebut Batara Kala. Gawe imbuh si Tole diemplok

 

SABLAH

Lha witekno? Wanci surup ngene iki, yen ana bocah sing kluyuran, nganti lali omah dado mangsane Batara Kala. Opo meneh si Tole kuwi rak bocah ontang-anting. Ora duwe tunggal. Iya to?

SEMI

Yen cetha kaya ngono, ayo gek ndang dioyak.

SABLAH

Sapa sing dioyak?

SEMI

Ya Batara Kala!

SABLAH

Mi… Semi…. Yen Maling dioyak wae iso mlayu, opo meneh Batara Kala. Malah bisa ngilang.

 

SEMI

Ora urusan. Pokoke “demi Yu Paerah”, awake dewe kudu bisa nemoke si Tole. Tole kudu bisa bali! ( NANGEKKE YU PAERAH, GAE CARA APUS-APUS ) Yu…. tangi Tu… Sadar.. kae si Tole wis bali. Tole wis bali kae lho, Yu!

PAERAH

( JENGGIRAT TANGI, GOLEKI SI TOLE ) Endi Tole… endi anakku?

SABLAH

Tole durung ketemu. Mamula ayo digoleki!

 

PAERAH

Apa? Durung ketemu? ( BANJUR SEMAPUT MANEH )

SABLAH

Malah semaput!

 

PADMI

Ayo gek ndang pada goleki si Tole

 

WONG-WONG BANJUR GOLEKI SI TOLE

( GARAP TARI )

WONG-WONG DHA GOLEKI, NYELUKI SI TOLE

 

SIMBAH

 (METU) E… e… eee.. iki ngono wayah surup, wayahe mlebu omah, ngrampungi gaweyane, banjur eling marang gusti Pangeran. E… lha kok malah bengak-bengok ora genah ing latar.

SABLAH

Mbah, Jenengan niku napa mboten ngerti? Yen si Tole anake Yu Padmi ilang?

SIMBAH

Ilang apa minggat?

 

SEMI

Ilang, Mbah.

SIMBAH

Ilang apa ngilang?

 

SABLAH

Ilang… ilang, Mbah! Digoleki mubeng desa meksa ora nemoke!

SIMBAH

Aja aja….

 

PADMI

Aja-aja napa, Mbah?

SIMBAH

Murwakala!

 

PADMI

Lakon Ruwatan?

SIMBAH

Iki ngono wayah sandhekala (senja kala ), wancine kalahana (gangguan ), kalabendu ( musibah ). Ing wayah kaya ngene iki gandarwa, mrekayangan, wewe, sundel bolong, kala srenggi, kala maya, kala rupeksa, kala dana dha golek mangsa manungsa sing lena, kaya si Tole kae. Kluyuran wayah surup.

SEMI

Jenengan mpun ngeden-ngedeni lho, Mbah!

SIMBAH

Aku ora ngeden-ngedeni. Lha wong aku dewe ya wedi.

 

PARA WARGA MLAYU DELIK. SIMBAH NUTUGE OLEH CRITA

( ING ADEGAN IKI DIGARAP GAWE KOMPOSISI TARI, ANTAWACANA SIMBAH NGUDAR KAWRUH NYAWIJI ING KOMPOSISI TARI )

Ing jagad wewayangan minangka kaca benggalaning manungsa urip ing alam dunyo, crita Batara kala utawa Kalarandya kang lahir salah kedaden jalaran nepsu Bathara Guru kang salah siketupat. Sotyakama tumetes ing samudra, banjur dadi buto bajang kang duwe tetenger Kalarandya. Kalarandya mabur ning kayangan nggoleki bapake, yaiku Bathara Guru. Bathara Guru ngakoni menawa kui putrane, lan raseksa kui dijenengke Bathara Kala. Kala takon karo bapake, menungsa sing koyo piye sing ethuk dadi pakanane. Bathara Guru njawab, yaiku manungsa sing kalebu anak sukerta, yaiku sing duweni nasib sial amarga lairane utawa menungso sing nduweni dosa. Kala medhuk nyang donya lan nggoleki mangsane. Bathara Guru lagi sadar menawa sing kalebu anak sukerta kuwi akeh banget. Menawa Kala ora dicegah menungso ning donya bakal enthek dipangan Kala. Akhire Bathara Guru nduweni syarat kanggo anak sukerto menawa ora pengen dipangan Bathara Kala kudu nganaake upacara Ruwatan. Lan Kala bakal bali ning asale menawa disangoni sesaji.

Ing jagad wewayangan, crita Batara kala atawa Kalarandyalahir jalaran Sotyakama Bathara Guru kang tumetes ing samudra. Kalarandya nglakoni titah mangsa manungsa kang kalebu anak Sukerta lan panganyam-anyam. Nanging, Bathara Guru nduweni syarat kanggo anak sukerto menawa ora pengen dipangan Bathara Kala kudu nganaake upacara Ruwatan. Lan Kala bakal bali ning asale menawa disangoni sesaji.

Dhuh Gusti kang maha asih
lumunturna karahayon
mring titah paduka kang asampun
lirwa ing pakarti
supe myang suhing pranatan
pinangka pandaming gesang

( Hong prayoganira Sang Hyang )

2

NALIKA WARGA DHA BINGUNG KAREPE DEWE, SAKA KADOHAN KRUNGU SWARA BOCAH CILIK GOLEKI PAK’E LAN SIMBOK’E. BACAH KUI KATON BINGUNG

 

SEMI

Lha  kae si Tole!

 

PAERAH

( AGE-AGE MAPAK SI TOLE )

Bocah dableg! Diomongi wong tuwo ora gugu. Kowe mau dolan menyang endi wae? Yen ngene iki marai atine Mbokmu entek!

TOLE

Lha aku mau dijak nyang pasar malem karo….. karo….

DUMADAKAN LANGIT KAYA ANA BLEDEG SING NYAMBER-NYAMBER….

 

SEMI

Kaallllaaaaa…….

BATARA KALA NGEMPLOK BULAN

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *