SUSUNAN KEANGGOTAN ROHIS “MIFTAHUL JANNAH” 2016/2017

PENGURUS ROHIS SMAGER II
PENGURUS ROHIS SMAGER II

SUSUNAN PENGURUS ROHIS SMAN 1 GEGER

TAHUN PELAJARAN 2016 – 2017

  1. Pelindung                          : Drs. Makmun Fatoni, M.Pd
  2. Wakasek kesiswaan   : Drs. Subiyanto
  3. Pembina                             : Soleh Hasan, S.Ag
  4. Ketua                                   : Imron Yudha Arso
  5. Wakil ketua                     : Nuril Fernanda Agustin
  6. Sekretaris                         : 1. Aprilya Mahfudhoh                                                                                                  2. Bella Agit
  7. Bendahara                       : 1. Neli Sa’adah                                                                                                                   2. Dita Fajarohtul

8. Koordinator                    : 1. Anggun Yuli Astutik                                                                                                         2. Resky Amelia Safitri

Seksi Amal Jum’at             : 1. Naila Mutiara                                                                                                                      2. Widiya                                                                                                                                     3. Nila Zahrotul A

Seksi SBQ                               : 1. Arifatul Hasanah                                                                                                             2. Dicky Indra Alvian

Seksi  Istighotsah               : 1. Arzaki Muharvana                                                                                                           2. Astri Dina                                                                                                                             3. Elsa Tri W

Seksi Habsyi                         : 1. Muh Jauhar Fikri                                                                                                              2. Laila nur Azizah                                                                                                                 3. Hanifah Nur Rohma S

Seksi Bakti Sosial               : 1. Zidni  Ilma                                                                                                                            2. Alfi Nastiti                                                                                                                             3. Nanda Fitria R

Seksi  Wisata Rohani         :1. Citra Cahyaning                                                                                                               2. Itsna Rahmawati                                                                                                               3. Octavia                                                                                                                                  4. Prasasti Nur F

Seksi Mading                        : 1. Arif Al-Furqon                                                                                                                    2.  Alfi Hanifatul Uula                                                                                                          3. Humaira Nasya

Seksi Sima’an Qur’an        : 1. Vinna Himmatus S                                                                                                           2. Muannis Surya Ningsih                                                                                                 3. Puti Novia                                                                                                                             4. Ihda Lutfia                                                                                                                             5. Citra Cahyaning P

Seksi Pengajian                      : 1. Emmy Mulichatur                                                                                                            2. Henny Zubaidah                                                                                                              3. Devita Maharani