Periode 2021/2022

STRUKTUR ORGANISASI EKSTRAKURIKULER PETUGAS PENYELENGGARA UPACARA (PPU) SMA NEGERI 1 GEGER TAHUN 2021/2022

Pelindung                         : Drs.H. Makmun Fatoni, M.Pd

Penasehat                        : Siti Nurhayati, S.Pd, M.Si

Pembina                           : Inta Pringga Yudha, S.Pd

Pembina Koordinator    : Erfan Hari Cahyono, M.Pd

Ketua MPK                        : Nizar Aulia Qolby

Ketua OSIS                       : Rajendra Rizky  Athailah

Seksi Bidang Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara  : Rizky Nugraha Putra

Ketua Ekstra                    : Ryan Eka Saputra

Wakil Ketua                     : Vino Saifun Naza

Sekertaris 1                      : Canda Devani Bahtiar

Seketaris 2                       : Eli Alvionitasari

Bendahara 1                    : Nida Laila

Bendahara 2                    : Ria Alvira Damayanti

Koordinator 1                  : Erfia Juniatin

Koordinator 2                  : Nanda Ratna Duhita