Ruang Baca

Salah satu layanan yang diadakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca pemustaka dan membantu pemustaka untuk menyalin tugas atau hanya sekedar duduk sambil membaca buku yang disediakan oleh perpustakaan.

Ruangan ini terdiri dari 2 pilihan :

  1. Ruang Baca Meja Atas
  2. Ruang Baca Meja Bawah

× Tanya Pustakawan Yuk ?