Seksi Bidang 1

Seksi Bidang Keimanan Dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Anggota Sekbid :

 1. Arga Baswara
 2. Avyana Trista Mulya
 3. Rizaldi Ardika Mahendra Pratama

Program Kerja :

 1. PHB agama islam
 2. Peningkatan aktivitas islam
  • Sholat dhuha
  • Sholat dhuhur
  • SBQ
  • Kajian islam
 3. Kotak amal
 4. Takziah
 5. Istighozah dan doa bersama
 6. Kebersihan mushola
 7. Sholat Jumat